Waar kan ik terecht?

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

De gemeente heeft dit jaar veel taken op het gebied van de ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen overgenomen van de Rijksoverheid. Heeft u vragen op een van deze gebieden, dan vindt u in deze toegangswijzer gemeente Zederik met wie u contact kunt opnemen voor een antwoord op uw vraag. Kunt u niet vinden waarnaar u op zoek bent? Dan kunt u altijd contact opnemen met het Sociaal Loket Zederik.

Hulp bij activiteiten in het dagelijks leven Hier kunt u terecht

Het lukt mij niet meer om mij goed te verzorgen. Ik heb problemen met wassen/aankleden/koken/huishouden

Sociaal Loket

Ik  zorg voor of ondersteun een naaste, maar het wordt mij teveel. Wie kan mij hierbij helpen?

SamenDoen,
Servicebureau MEE
Sociaal Loket

Ik zou graag bij een kennis/familie op bezoek gaan, maar het vervoer is een probleem.

Molenhopper
Valys
Vrijwilligersvervoer
Sociaal Loket

Problemen over financiën en inkomen Hier kunt u terecht

Heeft u schulden, problemen met afbetalen of onvoldoende financieel inzicht ?

Welzijnsorganisaties
Servicebureau MEE
Regionale Sociale Dienst
Schuldhulpmaatje
Diverse kerken bieden hierbij ondersteuning

Kunt u geen werk vinden en heeft u geen inkomen?

Avres

Waar kan ik terecht voor minimaregelingen?

Avres

Huisvesting en wonen Hier kunt u terecht

Waar kan ik mij melden met mijn verhuis- en/of woonwens?

Woningbouwverenigingen

Ik zou graag in een ander huis/ andere buurt wonen. Waar kan ik inlichtingen krijgen?

Woningbouwverenigingen

Mijn woning voldoet niet meer omdat ik lichamelijke klachten heb. Waar kan ik een woningaanpassing aanvragen? 

Sociaal Loket

Huiselijke relatie Hier kunt u terecht

Waar kan ik terecht met vragen over relatieproblemen?

Huisarts, Maatschappelijk Werk

Ik heb te maken met huiselijk geweld. Waar kan ik hiermee terecht?

Veilig thuis (voorheen advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)
huisarts

Ik maak mij zorgen over het welzijn van mijn buurmeisje en ik heb vermoedens van mishandeling, wie kan ik bellen?

Veilig Thuis
Klachten Hier kunt u terecht

Ik heb een klacht/zorgen over de ondersteuning die ik ontvang. Waar kan ik hiervoor terecht?

Klachtencommissie van uw zorgaanbieder

Ik heb ondersteuning bij de gemeente aangevraagd en ik ben het niet eens met de beslissing/toekenning. Bij wie kan ik hiermee terecht?

Commissie bezwaar en beroep,
klachtencommissie gemeente (of een vertrouwenspersoon), contactgegevens via de gemeente
Wmo-vertrouwenspersoon

Leefomgeving Hier kunt u terecht

Ik wil graag met de buurt een trapveldje voor de jeugd realiseren, bij wie kan ik dat melden?

Meldpunt openbare ruimte

De lantarenpaal voor mijn deur doet het niet meer, waar kan ik dat melden?

Meldpunt openbare ruimte

Lichamelijke en/of geestelijke gezondheid Hier kunt u terecht

Waar moet ik zijn voor informatie over of het aanvragen van hulpmiddelen (scootmobiel, traplift) en/of woningaanpassingen?

Sociaal Loket

Waar kan ik terecht met vragen over mijn gezondheid?

Huisarts

Ik ben bang dat ik depressief ben. Waar kan ik terecht?

Huisarts of maatschappelijk werk

Ik heb vragen over medicijnen.

Huisarts of apotheek

Opvoeding Hier kunt u terecht

Waar kan ik terecht met vragen over opvoeding en opvoedondersteuning?

Brugfunctionaris van school, Huisarts, Maatschappelijk werk,
jeugdgezondheidszorg, servicebureau MEE
of het Sociaal Loket

Reclassering Hier kunt u terecht

Mijn partner wordt ontslagen uit hechtenis. Wie kan ons ondersteunen bij zijn/haar terugkeer?

Avres

Ik word in hechtenis genomen en heb vragen over de zorg voor mijn kinderen?

Sociaal Loket

Sociaal netwerk Hier kunt u terecht

Ik ben eenzaam. Hoe kan ik dat doorbreken?

SamenDoen
Welzijnsorganisaties / kerk
Ouderenadviseur
Sociaal Loket

Welke activiteiten worden er voor mensen zoals ik georganiseerd?

SamenDoen
Welzijnsorganisaties / kerk
Ouderenadviseur
Sociaal Loket

Verslaving Hier kunt u terecht

Waar moet ik zijn voor verslavingszorg?

Huisarts of Sociaal Loket

Ik heb vragen over verslaving, waar kan ik terecht?

Huisarts, jongerenwerker, verslavingszorgorganisaties

Veiligheid, overlast Hier kunt u terecht

Waar kan ik overlast van buren, hangjongeren, huisdieren, hondenpoep, geluidshinder (bv. bedrijven), enz. melden?

Wijkagent
Buurtbemiddeling

Mijn buurman gedraagt zich vreemd. Hij vereenzaamt, is vervuild en bezorgt overlast. Waar kan ik dit melden?

Meldpunt zorg en overlast

Vrijwilligerswerk Hier kunt u terecht

Waar kan ik terecht voor informatie over vrijwilligerswerk?

SamenDoen

Ik wil best wel eens vrijwilligerswerk doen. Wie heeft er een overzicht van de mogelijkheden?

SamenDoen

Werk en inkomen Hier kunt u terecht

Ik raak mijn baan kwijt. Wat moet ik nu als eerste doen?

UWV

Wat betekent het financieel voor me dat ik m’n baan kwijt ben?

www.werk.nl (persoonlijke informatie via DigiD)

Ik ben werkloos, en wil als vrijwilliger iets betekenen. Mag dat zo maar?

Sociaal Loket,
Avres/UWV


Daarnaast zijn er ook websites die veel informatie bieden over zorg- en ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld:

Algemeen

www.zederik.nl
www.zorgkaartnederland.nl

Jeugdhulp

www.onsnzorg.nl
www.jeugdzhz.nl

 

Participatie

www.uwv.nl
www.werk.nl
www.avres.nl

WMO/AWBZ

www.hoeverandertmijnzorg.nl
www.regelhulp.nl

 


Algemene contactgegevens van organisaties die voorkomen in de Toegangswijzer

Buurtbemiddeling

ElkWelzijn
contacticoon: telefoon (0345) 515 227
 

Centraal Administratiekantoor (CAK)

contacticoon: website www.hetcak.nl
contacticoon: telefoon (0800) 1925

Jeugdgezondheidszorg

contacticoon: website www.rivas.nl
contacticoon: telefoon (0900) 8440

Crisis Interventiedienst Jeugdhulp

contacticoon: telefoon(0251) 263459
(Weekend, Feestdagen)

Home Start

contacticoon: website www.home-start.nl
contacticoon: telefoon (06) 30565381

Home Start, Schepenestraat 7, 4204 BL Gorinchem
Contactpersonen: Anja de Kok en Sacha Zonneveld
 

Maatschappelijk Werk, Diaconaal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

www.stichtingschuilplaats.nl
contacticoon: telefoon 0318 - 54 78 70
contacticoon: postadresPrickwaert 196 
3363 BH Sliedrecht

Spreekuur
contacticoon: telefoon(0184) 41 31 08
(Ma - Vr 8:30 - 10:00 uur)

Maatschappelijk Werk, Algemeen (RIVAS)

contacticoon: website www.rivas.nl
contacticoon: telefoon (0183) 64 35 71
(Ma - Vr 8.30 - 17:00 uur)

contacticoon: telefoon (0900) 8440

Meldpunt openbare ruimte


contacticoon: website www.zederik.nl
contacticoon: telefoon (0183) 35 65 00
 

Meldpunt zorg en overlast

contacticoon: website www.vooreenveiligthuis.nl
contacticoon: telefoon (0909) 63 53 786
 

MEE Cliëntondersteuning / ondersteuning Mantelzorgers

contacticoon: website www.meeAV.nl
contacticoon: email servicebureau@meeav.nl
contacticoon: telefoon (0183) 69 16 00

Molenhopper

contacticoon: website www.molenhopper.nl
contacticoon: telefoon (0900) 233 02 33
(Ma - Vr 9:00 - 17:00 uur)

Reserveren:
contacticoon: telefoon (0800) 234 56 56

Sociaal Team Zederik

Telefoonnummers bureaudienst (van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur):
contacticoon: telefoon (0345) 636330  en  contacticoon: telefoon (088) 8928894
contacticoon: email sociaalteam@zederik.nl


 

Ouderenadviseur

contacticoon: email info@samendoen.expert
contacticoon: telefoon (0345) 63 73 63
contacticoon: postadres Burg. Meesplein 5C
4142 AZ  Leerdam

Politie

contacticoon: website www.politie.nl/mijn-buurt
contacticoon: telefoon (0900) 8844

 

Avres

contacticoon: website www.avres.nl
contacticoon: email info@avres.nl
contacticoon: telefoon (0183) 650 200

RIVAS Zorglijn


contacticoon: website www.rivas.nl
contacticoon: email zorglijn@rivas.nl
contacticoon: telefoon (0900) 8440

Sensoor

contacticoon: website www.sensoor.nl
contacticoon: telefoon (078) 61 32 322

Schuldhulpmaatje

contacticoon: telefoon (06) 22 00 23 13
contacticoon: email SHMzederik@gmail.com

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

contacticoon: website www.svb.nl
contacticoon: telefoon (076) 548 50 00
 

Veilig Thuis

contacticoon: website www.vooreenveiligthuis.nl
contacticoon: telefoon (0800) 2000

Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

contacticoon: website www.leergeldav.nl
contacticoon: email info@leergeldav.nl
contacticoon: telefoon (0183) 76 47 07

 

SamenDoen


contacticoon: email info@samendoen.expert
contacticoon: telefoon (0345) 63 73 63
contacticoon: postadres Burg. Meesplein 5C
4142 AZ  Leerdam

UWV

contacticoon: website www.uwv.nl
contacticoon: email klantenservice.
dordrecht@uwv.nl

contacticoon: telefoon (0900) 9294
contacticoon: postadres Spuiboulevard 298
3311 GR  Dordrecht

Valys

contacticoon: website www.valys.nl
contacticoon: telefoon (0900) 9630
 

Sociaal Loket

contacticoon: email sociaalloket@zederik.nl
contacticoon: telefoon (0800) 5016
(Ma - Vr 09:30 - 12:00 uur) 

Wmo-vertrouwenspersonen

Denise Borg
contacticoon: email d.borg@hetlsr.nl
contacticoon: telefoon (06) 40 04 11 89

Gonneke Lauret
contacticoon: email g.lauret@hetlsr.nl
contacticoon: telefoon (06) 40 14 98 21

Yulius

contacticoon: website www.yulius.nl
contacticoon: telefoon (088) 405 0600
 

Voor contactgegevens van huisartsen, apotheek, kerk,  woningbouwverenigingen:
Digitale gemeentegids www.zederik.nl  of www.zorgkaartnederland.nl